API UPLOAD

Use PixStash.net API to upload and share images...

For documentation about the API check the API documentation https://chevereto.com/docs/api API v1 key f11ccb32504cd4c0f3034518072bac74 Use this key when using the API v1.

Use Pixstash with ShareX

If you choose to use shareX as your uploading tool you have to enter the following url within ShareXsettings ( >Targets, Target Settings > Chevereto): https://pixstash.net/api/1/upload in the next line enter the api key f11ccb32504cd4c0f3034518072bac74 . Once saved you may use Pixstash using ShareX.
Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF WEBP 8 MB