Pixstash to ShareX - Desktop Image Uploader Integration

ShareX is our favourite image uploading and screenshotting tool. It is feature rich, open source, has no advertising and loads of features. Check them out yourself.

Download ShareX and install it to your computer.

Once you have downloaded and installed ShareX you need to configure it correctly to make it work with Pixstash.net. Simply follow the steps of this guide and you are ready as easy as counting to 1,2,3...

Installation

 • Step 1: Launch ShareX
  • - Within ShareX left sidebar menu click: Destinations -> Destination Settings -> Chevereto and then insert the following URL in the "Upload URL" area:


   - Enter the following into the "API Field":

  Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
  Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
  Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
  Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
  Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
  Upload xong rồi!
  Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
  Đã tải nội dung lên .
  You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
  No ảnh have been uploaded
  Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
   Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
   Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
   JPG PNG BMP GIF WEBP 8 MB